Fiske

Fiske som konferensaktivitet i Sälen.

Sälens fiske är välkänt och vi ordnar med både fiskedagar och kurser i spöteknik. T.ex. kan du och dina kollegor hyra en helt egen flotte med plats för 10 personer. Guiden lotsar dig till de bästa fiskevattnen.

Flugfiske i strömmande vatten är populärt i Sälen men även insjöfiske och mete. De arter som det finns rikligt av är harr, öring, sik, regnbågslax, röding, gädda, abborre, brax och id. Det finns mycket bra fiske i älvarna Fuluälven, Görälven och Västerdalälven där man fiskar harr, öring och sik. Flugfiske är ett spännande sätt att fiska i dessa vatten men andra sätt är också effektiva. I området finns även många fina bäckar att fiska i.
Vill du fiska i sjöar eller i tjärnar så finns det många i området. I dessa vatten kan fångsten bli öring, röding eller regnbågslax. Det finns även fina sjöar med bra gäddfiske.
Passa på att fiska när du är i Sälen